Trang chủ Chính Sách Bảo Mật

Chính Sách Bảo Mật

Chào mừng bạn đến với trang Chính Sách Bảo Mật của Phong Thủy BTA. Tài liệu này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi.

I. Thông Tin Chúng Tôi Thu Thập

1. Thông Tin Cá Nhân

Khi bạn đăng ký nhận bản tin hoặc tạo tài khoản trên trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập các thông tin cá nhân như tên, địa chỉ email, và các thông tin liên quan khác.

2. Thông Tin Không Cá Nhân

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin không cá nhân về bạn, chẳng hạn như địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngôn ngữ sử dụng, và các thông tin khác về hoạt động trực tuyến của bạn.

II. Mục Đích Sử Dụng Thông Tin

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp nội dung, bản tin, và thông tin liên quan đến phong thủy. Thông tin không cá nhân được sử dụng để hiểu rõ hơn về cách bạn và người dùng khác tương tác với trang web của chúng tôi.

III. Bảo Mật Thông Tin

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và thực hiện các biện pháp an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép, sử dụng, hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn.

IV. Chia Sẻ Thông Tin

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin không cá nhân với đối tác để cải thiện trải nghiệm người dùng và phân tích xu hướng.

V. Quyền Lực và Kiểm Soát

Bạn có quyền truy cập, sửa đổi và xóa thông tin cá nhân của mình từ hồ sơ cá nhân tài khoản. Bạn cũng có quyền từ chối nhận bản tin hoặc thông báo từ chúng tôi.

VI. Thay Đổi Chính Sách

Chúng tôi có thể thay đổi Chính Sách Bảo Mật này mà không thông báo trước. Bạn nên xem lại định kỳ để cập nhật về bất kỳ thay đổi nào.

VII. Liên Hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến nào về Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây.

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và sử dụng Phong Thủy BTA.

Tìm hiểu thêm về Phong Thủy BTA: