Trang chủ Điều Khoản Sử Dụng

Điều Khoản Sử Dụng

Chào mừng bạn đến với trang web Phong Thủy BTA. Trang web này được quản lý bởi chúng tôi và sử dụng các điều khoản và điều kiện dưới đây. Bằng cách truy cập và sử dụng trang web, bạn đồng ý tuân theo các điều khoản sau đây. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, xin vui lòng ngưng sử dụng trang web ngay lập tức.

1. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

1.1. Nội Dung: Mọi nội dung trên trang web, bao gồm văn bản, hình ảnh, video và nội dung khác, là tài sản của Phong Thủy BTA và được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ.

1.2. Sử Dụng: Bạn có quyền xem và tải xuống nội dung cho mục đích cá nhân, không thương mại. Bạn không được sao chép, phát tán hoặc sử dụng nội dung cho mục đích thương mại mà không có sự đồng ý bằng văn bản từ Phong Thủy BTA.

2. Trách Nhiệm Người Dùng

2.1. Đăng Ký và Tài Khoản: Nếu có yêu cầu đăng ký hoặc tạo tài khoản, bạn đồng ý cung cấp thông tin chính xác và duy trì thông tin này cập nhật.

2.2. An Toàn Tài Khoản: Bạn chịu trách nhiệm về an toàn của tài khoản và mật khẩu của mình. Bạn đồng ý thông báo ngay lập tức về bất kỳ sử dụng trái phép hoặc không được ủy quyền của tài khoản.

3. Thay Đổi và Hủy Bỏ

3.1. Thay Đổi Nội Dung: Chúng tôi có quyền thay đổi nội dung trang web bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

3.2. Hủy Bỏ Dịch Vụ: Chúng tôi có quyền hủy bỏ hoặc tạm ngừng cung cấp dịch vụ trang web mà không cần thông báo trước.

4. Quảng Cáo và Liên Kết

4.1. Quảng Cáo: Trang web có thể chứa quảng cáo từ các đối tác quảng cáo. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của các quảng cáo này.

4.2. Liên Kết: Liên kết đến trang web bên ngoài có thể được cung cấp để cung cấp thông tin bổ sung. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang web bên ngoài.

=>> Chi tiết về chính sách quảng cáo và liên kết.

5. Miễn Trừ Trách Nhiệm

5.1. Dịch Vụ “As Is”: Trang web được cung cấp “as is” mà không có bất kỳ bảo đảm nào. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng trang web.

5.2. Thay Đổi Điều Khoản: Chúng tôi có quyền thay đổi điều khoản này bất cứ lúc nào và bằng cách tiếp tục sử dụng trang web sau khi có bất kỳ thay đổi nào, bạn đồng ý với những thay đổi đó.

6. Liên Hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến nào về Điều Khoản Sử Dụng, hãy liên hệ với chúng tôi tại đây.

Cảm ơn bạn đã đọc và tuân thủ các điều khoản của chúng tôi!

Tìm hiểu thêm về Phong Thủy BTA: